Hakkımızda

Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı (‘Law and Information Technologies’ (LIT) Laboratory), Üniversitemizin Hukuk, İşletme ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri işbirliği ile 2020 yılında kurulmuştur. Son yıllarda hem hukuk hem de teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, multidisipliner bir bakış açısını gerekli kılmaktadır. Laboratuvar, farklı fakültelerden öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katkılarıyla disiplinlerarası bir yaklaşımla hukuk ve bilgi teknolojileri alanında araştırmalar yapmakta ve eğitimler düzenlemektedir.
Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nihat Berker
Prof. Dr. Hasan Dağ
Prof. Dr. Başak Baysal
Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu
Av. Tuğrul Sevim

Ekibimiz

Akademik Koordinasyon:
Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu
Yardımcı Koordinatör: Ar. Gör. Çağrı Mardin
Akademik Ekip:
Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu
Misafir Öğr. Görevlisi Dr. Davut Gürses
Ar. Gör. Kaan Can Yıldırım
Ar. Gör. Sıla Adak
Öğrenci Asistanlar
Sena Bakay
Hande Nazan Abatay
Müge Yıldırım
Zeynep Genç
İlayda Yılmaz

Çalışmalarımız

Laboratuvarda farklı fakültelerden öğretim elemanları ve öğrencilerin ortak çabalarıyla hukuki ve teknolojik gelişmelerden doğan problemlere çözüm üretecek çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak araştırma projeleri üretilmekte, hukuk tasarımı (legal design) alanında çalışmalar yapılmakta ve eğitimler düzenlenmektedir.